TUYỂN DỤNG

QUẢNG CÁO CMYK TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05 NĂM 2019

145204 tuyen dung - QUẢNG CÁO CMYK TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05 NĂM 2019

CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN- QUẢNG CÁO CMYK TUYỂN DỤNG + CMYK tuyển dụng công việc:– Cắt sắt, hàn khung, căn bạt, gắn bảng hiệu bạt hiflex.– Gắn chữ Alu, mica.– Uốn chữ theo thiết kế bằng fomex, Alu,..– Thi công, ốp bảng hiệu Alu,..– Được hướng dẫn và …

Đọc thêm »

QUẢNG CÁO CMYK TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 04 NĂM 2019

145204 tuyen dung - QUẢNG CÁO CMYK TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 04 NĂM 2019

CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN- QUẢNG CÁO CMYK TUYỂN DỤNG + CMYK tuyển dụng công việc:– Cắt sắt, hàn khung, căn bạt, gắn bảng hiệu bạt hiflex.– Gắn chữ Alu, mica.– Uốn chữ theo thiết kế bằng fomex, Alu,..– Thi công, ốp bảng hiệu Alu,..– Được hướng dẫn và …

Đọc thêm »

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (03/2019)

145204 tuyen dung - TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (03/2019)

CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN- QUẢNG CÁO CMYK TUYỂN DỤNG + CMYK tuyển dụng công việc:– Hàn khung, căn bạt, gắn bảng hiệu bạt hiflex.– Gắn chữ Alu, mica.– Uốn chữ theo thiết kế bằng fomex, Alu,..– Thi công, ốp bảng hiệu Alu,..– Được hướng dẫn và đào tạo …

Đọc thêm »